Το αντικείμενο της προεκτύπωσης περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες  μετατροπής της εικαστικής απαίτησης του πελάτη, στην τελική εικόνα προϊόντος.

Σκοπός

Ο στόχος μας είναι:

  • Η υψηλότερη δυνατή ποιότητα του τελικού αποτελέσματος
  • Η συμμετοχή του πελάτη στον τεχνικά εξειδικευμένο τομέα της προεκτύπωσης, για να σχεδιαστεί και να επιτευχθεί το καλύτερο σχεδιαστικό αποτέλεσμα, και να ικανοποιηθούν όλες οι γραφιστικές απαιτήσεις του πάνω στο τελικό προϊόν.

Τα μέσα

  • Η εμπειρία μας, προϊόν της μακροχρόνιας ενασχόλησής μας με το αντικείμενο και της άριστης κατάρτισης στο αντικείμενο.
  • Όλες οι διαδικασίες και ο εξοπλισμός της προεκτύπωσης γίνονται αποκλειστικά στην AdamPack από την ομάδα του τμήματος
  • Η ευελιξία, η προσαρμοστικότηταστις εικαστικές απαιτήσεις των συνεργατών μας, και η μεγάλη ταχύτητα ανταπόκρισης στις αλλαγές τους.