Στην Adam Pack ακολουθούμε την πιο σύγχρονη εκτυπωτική offset τεχνολογία εκτύπωσης.

Offset Printing

Εργασίες πολύ υψηλής εκτυπωτικής ποιότητας παράγονται σε εξελιγμένες Offset μηχανές ειδικά σχεδιασμένες για την εκτύπωση σε PE Board τελευταίας τεχνολογίας, με συστήματα στεγνώματος UV και φωτογραφική ποιότητα εργασιών εξαχρωμίας.

Οι δύο γραμμές παραγωγής μας, επιτρέπουν ευελιξία στην παραγωγική δυναμικότητά μας. Είμαστε ικανοί να ανταποκριθούμε σε μεγάλες ποσότητες ζήτησης των πελατών μας, αλλά και εξειδικευμένες μικρότερες παραγωγές, όπως ειδικές συσκευασίες εποχιακών ή προωθητικών ενεργειών.

Μεγέθη 0,25lt – 320ml – 0,5lt – 750ml – 1lt – 1,5lt – 2lt.

Η Adam Pack για την απαραίτητη προστασία και διασφάλιση του χρόνου ζωής των συσκευαζόμενων φρέσκων προϊόντων, έχει εξασφαλίσει υλικά παραγωγής χαρτοκυτίων με ειδικές επιστρώσεις από τους πιο αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού.

Χαρτοκυτία PE
Είναι κατάλληλο για φρέσκα προϊόντα με μικρό χρόνο ζωής διατηρούμενα στο ψυγείο.

Χαρτοκυτία EVOH
Για παρατεταμένης διάρκειας προϊόντα με επιπλέον προστατευτική επίστρωση υλικού  ειδικής τεχνολογίας στο εσωτερικό τους.

Χαρτοκυτία Αλουμινίου
Για προϊόντα μακράς διάρκειας με εσωτερική επίστρωση ειδικού αλουμινίου στο εσωτερικό τους.