Για τις τελευταίες γενιές καταναλωτών τα χαρτοκυτία με αέτωμα (Gable Top) συμβολίζουν τα φρέσκα, φυσικά προϊόντα. Η Adam Pack έχει την δυνατότητα να ικανοποίηση την πλειονότητα των απαιτήσεων της παγκόσμιας αγοράς, με χαρτοκυτία Α και, B style, με κατάλλλο bottom και skivινγ όπως απαιτείται στη συγκεκριμμένη εφαρμογή και προιόν, με ή χωρίς καπάκι και χωρητικότητα 250 ml, 320 ml, 500 ml, 1 lt και 2 lt.