Αυτός ο τύπος πώματος, με την μεμβράνη στο λαιμό, βεβαιώνει το άνοιγμα για πρώτη φορά της συσκευασίας και εγγυάται την στεγανότητα. Το πώμα είναι βιδωμένο στο λαιμό χωρίς να έχει εξωτερική ασφάλεια.
Διαθέσιμο σε μέγεθος Φ25.

Πώματα