Αυτός ο τύπος πώματος εξασφαλίζει το άνοιγμα της συσκευασίας για πρώτη φορά, με την εξωτερική ασφάλεια που υπάρχει στο πώμα. Ο λαιμός είναι ανοιχτός χωρίς μεμβράνη.
Διαθέσιμο σε μέγεθος Φ25.

Πώματα