Μέσα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς ορίζουμε ως βασική λειτουργική και παραγωγική μας προτεραιότητα, την ασφάλεια των εργαζομένων μας και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Ο τομέας της συσκευασίας τροφίμων απαιτεί:

  • Πρωτοπορία στην Βασική Παραγωγική Αποστολή μας
  • Μοιραζόμαστε ένα Κοινό Δημιουργικό Όραμα με όλο το προσωπικό
  • Ανταγωνιστικότητα και Επενδύσεις
  • Συνεχής βελτίωση τόσο στον τρόπο εργασίας μας όσο και στις επιτελούμενες παραγωγικές διεργασίες
  • Ασφάλεια και Υγιεινή στην παραγωγή προϊόντων, στα οποία συσκευάζονται τρόφιμα
  • Δέσμευση για αδιάλειπτη τήρηση των απαιτήσεων της κείμενης ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία της επιχείρησης και την ασφάλεια και υγιεινή υλικών συσκευασίας για τρόφιμα και ποτά

Συμμορφωνόμαστε:

  • Με το αυστηρό νομικό πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων μας, και τις διαδικασίες παραγωγής.
  • Τις ποιοτικές απαιτήσεις των συσκευασιών τροφίμων

 

Κάνουμε πράξη

  • Τις πλέον σύγχρονες μεθόδους στον έλεγχο των πρώτων υλών και των προϊόντων μας
  • Τις αυστηρότερες οδηγίες της αγοράς και τις ποιοτικές απαιτήσεις των συνεργατών μας

Πιστοποιήσεις

FSC-C125541