Το εργοστάσιο του Λαυρίου λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος ISO 9001-20015 και ISO 22000-2005.

Οι επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές καθώς και οι συχνοί έλεγχοι από τα τμήματα ποιοτικού ελέγχου των πελατών μας του εξωτερικού, επιβεβαιώνουν την πιστή τήρηση των προδιαγραφών.

Αυστηρές οδηγίες εφαρμόζονται στην παραγωγή για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να ελαχιστοποιείται η ενέργεια.

Όλα τα υλικά που καταναλώνονται στην παραγωγή είναι πλήρως ανακυκλώσιμα. Έτσι, εκτός από τα προϊόντα που απορρίπτονται από τον ποιοτικό έλεγχο ανακυκλώνουμε και τις δευτερεύουσες συσκευασίες των πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε σχεδόν στο σύνολό τους.